In het najaar valt er soms veel regen, terwijl de gewassen geoogst of opengevallen zijn en de grond dus niet meer bedekken. Het regenwater, vooral als er veel ineens valt, slaat dus op de grond en spoelt organisch materiaal weg, omdat dit lichter is dan het zand en de kleideeltjes. Jammer van je zorgvuldig aangebrachte compost. Het water dat niet afspoelt, maar in de bodem zakt (infiltreert) vindt daar voedingsstoffen die goed oplossen en neemt deze mee naar de diepere lager, buiten het bereik van plantenwortels.
Een soort koffie zetten dus, waarbij je de koffie verliest en met de lege koffiedik blijft zitten. Jammer van de voedingsstoffen, gekocht of langzaam in de bodem opgebouwd. Niet langer jammer(en) nu en zorg dat de impact van de regen gebroken wordt door een bodembedekking.

Er zijn drie oplossingen:

  1. Zaai een groenbemester zoals winterrogge, zodat de bodem de komende maanden bedekt is en voedingstoffen opgenomen worden en niet uitspoelen. Volgend jaar komen ze dan weer beschikbaar wanneer de rogge ondergewerkt is en weer omgezet wordt door het bodemleven.
  2. Bedek ongebruikte grond met mulch: grasmaaisel, stro, blad (dat valt straks volop), houtsnippers, e.d.
    Deze grove materialen breken de impact van regendruppels en beschermen de aarde in de koude maanden tegen de kou. Wormen en andere bodemdiertjes zullen een deel omzetten en de grond in werken, de rest hark je aan de kant, vlak voordat je in het voorjaar wilt gaan zaaien, zodat de grond op kan warmen in de zon.
  3. Bedek je grond met worteldoek of plastic. Niet zo fraai, wel snel en afdoende. Je kan hier ook wat grasmaaisel of grove compost onder leggen, zodat er een vochtige en warme omzetting plaats kan vinden. Onkruidzaden zullen kiemen door de warmte en vervolgens afsterven door gebrek aan licht.
    Wanneer je (landbouw)plastic gebruikt zorg je er wel voor dat de grond nat is wanneer je hem bedekt en controleer na een week of drie even of de grond niet uitdroogt.