De komende nachten kan het op een aantal plaatsen in Nederland nog even echt vriezen. Bedek je gevoelige teelten met vliesdoek of bijvoorbeeld gaatjesfolie. Gevoelige gewassen zijn bijvoorbeeld kiwi, asperges, aardappel(loof) en de, nu bloeiende, aardbeien.
De bloemen die zwart worden, zijn geraakt door de vorst en zullen geen vrucht geven.