Algemene Voorwaarden voor bezoekers c.q. gebruikers van de website www.stadstuinieren.nl

Genoemde website is eigendom van Blunt Media bv en een aanvulling op het driemaandelijks magazine ‘Stadstuinieren’. Alle informatie die Blunt Media bv via deze website communiceert en via andere electronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is. Blunt Media bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of door verzonden emails . Het gebruik van deze sites is gratis. Om te kunnen reageren is registratie verplicht. Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door Blunt Media bv. Blunt Media bv staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de websites en/of in andere electronische communicatie zoals emails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. Blunt Media bv is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de gebruiker rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de websites van Blunt Media bv is daarvoor afdoende.

Privacy Policy

Privacy Policy voor bezoekers c.q. gebruikers van de website www.stadstuinieren.nl

1. Beheer
Genoemde websites staan onder beheer van Blunt Media B.V. Gevestigd te Schijndel. KVK nummer 57060789

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan een van de websites worden permanent bewaard, maar wel anoniem. Deze gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b Blunt Media B.V. zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Blunt Media B.V. kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Blunt Media B.V. denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies
3a Blunt Media B.V. maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter geïnformeerd worden.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Blunt Media B.V. De contactgegevens staan vermeld op de website.